Na tejto webovej stránke si môžete podať elektronickú prihlášku na štúdium všetkých fakúlt Paneurópskej vysokej školy.

E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme. PEVŠ prijíma prihlášky len v elektronickej forme.

Po odoslaní prihlášky vám informačný systém automaticky zašle na e-mail ďalšie informácie potrebné pre doplnenie prihlášky a zaplatenie poplatku za prijímacie konanie vo výške 20€. Poplatok za prijímacie konanie nie je vyžadovaný pri MBA štúdiu, LL.M, štúdiu a pri rigoróznom konaní.

Prosíme, nezabudnite skontrolovať aj priečinok so spamom, pretože automaticky generované emaily sa často môžu ocitnúť v tejto časti vašej emailovej schránky.

Na všetky fakulty prijíma PEVŠ uchádzačov bez prijímacích skúšok.

Výber prijímacieho konania
Osobné údaje uchádzača
Zadaná e-mailová adresa nie je v korektnom formáte. Pozor! Na danú adresu budú doručené prístupové údaje do systému e-prihlášok!
Telefónne číslo v medzinárodnom formáte (číslo v SR +421...), napr. +421 123 456 789
Musíte odsúhlasiť súhlas so spracovaním osobných údajov