Na tejto webovej stránke si môžete podať elektronickú prihlášku na štúdium všetkých fakúlt Paneurópskej vysokej školy. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme. PEVŠ prijíma prihlášky len v elektronickej forme.

Po odoslaní prihlášky vám informačný systém automaticky zašle na e-mail ďalšie informácie potrebné pre doplnenie prihlášky a zaplatenie poplatku za prijímacie konanie vo výške 20€. Prihláška je riadne podaná až po úhrade poplatku za prijímacie konanie. Po prihlásení do informačného systému je možné poplatok zaplatiť aj kartou. Poplatok nie je vyžadovaný pri MBA štúdiu, LL.M., štúdiu a pri rigoróznom konaní.

Prosíme, nezabudnite skontrolovať aj priečinok so spamom, pretože automaticky generované emaily sa často môžu ocitnúť v tejto časti vašej emailovej schránky.

Na všetky fakulty prijíma PEVŠ uchádzačov bez prijímacích skúšok.

Výber prijímacieho konania
Osobné údaje uchádzača
Zadaná e-mailová adresa nie je v korektnom formáte. Pozor! Na danú adresu budú doručené prístupové údaje do systému e-prihlášok!
Telefónne číslo v medzinárodnom formáte (číslo v SR +421...), napr. +421 123 456 789
Musíte odsúhlasiť súhlas so spracovaním osobných údajov